niedziela, 12 maja 2019

Nauczyciele wymieniają doświadczeniaW dniach 6-10 maja br. na zaproszenie zespołu nauczycieli języków obcych przebywała w naszej szkole Kateřina Šrytrová i odbywała job-shadowing w ramach projektu Erasmus+ "Cesta do Evropy" , na realizację którego Gymnázium Mnichovo Hradiště (Czechy) otrzymało unijny grant (http://www.gmh.cz/cs/content/erasmus-cesta-do-evropy).

Pani Kateřina zwiedziła szkołę, zapoznała się z systemem szkolnictwa w Polsce, wymieniała doświadczenia z nauczycielami, miała okazję zobaczyć lekcje języków obcych, języka polskiego, religii i lekcję z wychowawcą, podczas których obserwowała metody nauczania i prowadzenia zajęć, a także prowadziła lekcje i konwersacje w języku angielskim z uczniami różnych klas. W czasie krótkiego pobytu w Polsce zwiedziła też Luboń, Poznań, Rogalin i Kórnik.
Dzień Romanisty w Poznaniu.W konferencjach języka hiszpańskiego: Más allá de los contenidos: el aprendizaje por competencias en el aula de ELE i języka francuskiego: Przez # do serca: działanie a motywacja z podręcznikiem #LACLASSE udział wzięła Magdalena Madajczyk-Głowacka.